CO DĚLÁME

pointCO DĚLÁME

Vedení daňové evidence

Třídění, označení a uspořádání prvotních dokladů, vedení peněžního deníku, vedení knihy pohledávek a závazků, vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku, zpracování DPH vč. záznamní povinnosti, zpracování účetní závěrky, zpracování přehledů OSVČ na MSSZ (OSSZ) a ZP.

Vedení podvojného účetnictví

Třídění, označení, předkontace a uspořádání prvotních dokladů, zpracování účetní osnovy, zaúčtování všech účetních dokladů, vedení účetního deníku, vedení hlavní knihy, vedení pokladní knihy, vedení knih pohledávek a závazků, sledování sald jednotlivých účtů, vedení knihy investičního majetku, zpracování DPH vč. záznamní povinnosti, zpracování účetní závěrky-rozvahy, výsledovky, cash flow, příloh.

Vedení účetnictví formou vzdáleného připojení na Váš server/PC

Vedení účetnictví formou vzdáleného připojení na Váš server/PC. Okamžitá dostupnost účetních dat přímo na Vašem počítači

Zastoupení na základě plné moci

Zastoupení klienta na základě plné moci při jednáních a kontrolách na příslušných úřadech.

Revize účetnictví

Provádíme revize již zpracovaného účetnictví a zpětné zpracování účetních agend klientů.

Pojištění odpovědnosti

Naše daňová a účetní kancelář je řádným členem Komory daňových poradců ČR (č. osvědčení 4707) a jejím prostřednictvím je také pojištěna.

Vedení kompletní mzdové agendy

 • zpracování mezd jednotlivých zaměstnanců vč. výpočtu náhrady mzdy za dobu pracovní neschopnosti
 • vypracování podkladů pro platby zaměstnancům
 • platby příslušných odvodů za zaměstnavatele – příkazy k úhradě mezd, odvodů SP, ZP
 • pracovní smlouvy, dohody, nástupy a výstupy zaměstnanců, rozvázání pracovního poměru, zápočtové listy, evidenční listy důchodového pojištění
 • agenda pracovních úrazů
 • zpracování pravidelných měsíčních přehledů o vyměřovacích základech, zpracování mzdových listů, potvrzení příjmů apod., roční zúčtování
 • doručování veškerých písemností na příslušnou MSSZ, OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • zastoupení při jednáních a kontrolách na finančních úřadech, sociální správě a zdravotních pojišťovnách

Daňová přiznání:

Zpracování daňových přiznání

 • zpracování všech druhů daňových přiznání
 • daň z příjmu fyzických osob
 • daň z příjmu právnických osob
 • daň z přidané hodnoty
 • daň silniční
 • daň spotřební
 • daň z nemovitostí
 • daň z převodu nemovitostí
 • upozornění klienta na platby dle daňového kalendáře
 • individuální daňový kalendář klienta včetně příkazů k úhradě
 • daňové konzultace
 • daňová optimalizace

Revize daňových přiznání

Revize daňových přiznání, zpětné zpracování a opravy daňových přiznání.

Odklad daňového přiznání

Zajistíme odklad daňového přiznání k dani z příjmů do 30.6.

Přehledy OSVČ pro MSSZ (OSSZ) a ZP

Zpracujeme přehledy OSVČ pro příslušnou OSSZ (MSSZ) a ZP, včetně jejich doručení na úřady a výpočty nových měsíčních záloh.

Účetní služby pro insolvenční správce a likvidátory

Zajišťujeme kompletní účetní, mzdový a daňový servis pro insolvenční správce a likvidátory se zaměřením na zvláštní režim insolvenčního řízení a likvidace. Poskytujeme účetní a daňové konzultace v průběhu insolvenčního řízení a likvidace vč. zpracování daňových přiznání.

Na základě plné moci zastoupíme insolvenční správce a likvidátory při kontrolách a jednáních na příslušných úřadech.

Zpracujeme vstupní zprávu pro insolvenční řízení, týkající se účetní agendy plátce před vyhlášením konkursu, kde prověříme jednotlivé účetní případy, pohyby majetku a finančních prostředků, pohledávek a závazků, vč. upozornění na nestandardní postupy.