O NÁS

pointO NÁS

Naše účetní kancelář s více než 20letou praxí v oboru vedení účetnictví a mzdové agendy Vám nabízí:

  • profesionální externí vedení účetnictví – outsourcing účetnictví
  • vedení daňové evidence
  • zpracování mzdové a personální agendy – outsourcing mezd a personalistiky
  • odborné zpracování daňového přiznání
  • odklad podání daňového přiznání do 30.6.

Vedení účetnictví a mezd poskytujeme externě v naší kanceláři, formou vzdáleného připojení na Váš PC, popř. přes náš server – účetnictví on-line a také přímo v sídle klienta formou docházky našich zaměstnanců k Vám.

Naše účetní a daňová kancelář poskytuje vedení účetnictví a účetní poradenství nejen v rámci města Zlína, ale i pro firmy z celé ČR.

Pro zpracování účetnictví, mezd a daňových přiznání používáme účetní software POHODA SQL, KVASAR (PERM) a ekonomický systém EQUANTA a DAŇOVÁ KANCELÁŘ (Atlas Consulting). Prostřednictvím vedení účetnictví a mezd u našich klientů pracujeme také v účetních programech MONEY S3, ABRA, VEMA, HELIOS, SAP.

Zaměstnanci naší společnosti mají odborné vzdělání v oboru účetnictví a daní, formou odborných školení a seminářů si svoji odbornost a znalosti průběžně udržují a rozšiřují, aby byli schopni aktuálně reagovat na požadavky klientů.

Cílem práce celého našeho kolektivu je kompletní účetní a daňový servis s osobním přístupem tak, aby naši klienti byli maximálně spokojeni. Kromě základního zpracování účetních dokladů a vypracování příslušných výstupů, poskytujeme klientům i odborné poradenství, informace a zkušenosti, které vedou k ekonomickým a daňovým úsporám našich klientů.

Díky zastupování na základě plné moci před úřady státní správy také šetříme Váš čas, zastoupíme Vás při jednáních a kontrolách na úřadech.

Nabízíme také účetní, daňovou a právní pomoc při zakládání firem, při zahájení činnosti, přeměnách a fúzích i při ukončení podnikatelské činnosti klienta – ať už při řádném ukončení činnosti, či formou likvidace nebo konkursu. Vybraní zaměstnanci jsou speciálně proškolení pro účetní a daňový servis v rámci insolvenčních řízení a likvidací.